Šalka vas 50b
1330 Kočevje
E-pošta: ks.salkavas@gmail.com

Predsednik: Rajmund Kapš
GSM: 031 807 212

Uradne ure:
Vsak drugi torek v mesecu, od 18.00 do 19.00 ure.

Predstavitev:

Krajevna skupnost Šalka vas je bila ustanovljena leta 1976 in sicer pod imenom Krajevna skupnost Šalka vas – Rudnik. Leta 1995 pa se je preimenovala v krajevno skupnost Šalka vas. KS Šalka vas je kot ožji del občine Kočevje skupnost krajanov, organiziranih na območju dela mesta Kočevje – Rudnik in naselij Šalka vas, Željne, Klinja vas Spodnji Cvišlerji, Zgornji Cvišlerji, Griček pri Željnah, Onek, Mačkovec, Laze pri Oneku, Staro Brezje, Koprivnik, Rajhenav in Stari Breg, ki ima status pravne osebe. Kot ozemeljski del občine leži na zahodnem delu, površina pa obsega 112.04 km2 in je pretežno porasla z gozdom. V omenjenih naseljih v KS pa živi povprečno 3300 ljudi.

Za KS Šalka vas je značilno predvsem zgodovina rudarstva na tem območju in s tem povezano Rudniško jezero z sipinami. Na ozemlju KS pa je tudi nekaj zanimivih turističnih – kulturnih znamenitosti, med katerimi so nekatere tudi zaščitene pod Varstvom kulturne dediščine Slovenije in sicer Željnske jame, cerkve v Šalki vas, Klinji vasi in Koprivniku, grobišča na Krenu, starodavne lipe po vaseh, rudniške sipine in z njimi povezane tam živeče zaščitene živalske vrste, ribolov na jezeru…

Obseg: Cvišlerji, Hrib pri Koprivniku, Klinja vas, Koprivnik, Laze pri Oneku, Mačkovec, Onek, Podstene, Rajhenau, Stari Breg, Staro Brezje, Šalka vas in Željne.

IME IN PRIIMEK ČLANOV SVETA
Rajmund Kapš
Ivan Muhič ml.
Janez Car
Leon Behin
Sven Sabo
Zdenko Diklić
Marija Horvat

 

Zapisniki sej:

zapisnik konstitutivne seje
Zapisnik 1.redne seje
zapisnik 1. izredne seja
zapisnik 3.redne seje
zapisnik 4.redne seje
zapisnik 5.redne seje
zapisnik 6.redne seje
zapisnik 7.redne seje

Zapisniki sej 2016

Zapisnik_8.redne_seje.pdf

Zapisnik_9.redne_seje.pdf

Zapisnik_10.redne_seje.pdf

Zapisnik_11.redne_seje.pdf

Zapisnik_12.redne_seje.pdf

Zapisnik_13.redne_seje.pdf

Zapisnik_14.redne_seje.pdf

Zapisnik_15.redne_seje.pdf

Zapisnik_16.redne_seje.pdf

Zapisnik_17.redne_seje.pdf

Zapisnik_18.redne_seje.pdf

Zapisnik 19.redne seje.pdf

Zapisnik 20.redne seje.pdf

Zapisnik_21.redne_seje.pdf