OBČINA KOČEVJE / Direktor Občinske uprave

Direktor Občinske uprave

Lili Štefanič

Kontakt:
Telefon: 01 89 38 208
Lili Štefanič