Pobratenje mest oz. občin (ang. town-twinning) pomeni, da mesta izmenjujejo izkušnje in dobre prakse, si medsebojno pomagajo, sodelujejo na področjih kulture, turizma, gospodarstva in športa, izvajajo dejavnosti za mlade, starejše itd. Takšno bratenje mest in občin spodbuja tudi k medsebojnemu spoštovanju, strpnosti in medkulturnemu dialogu.
Najintenzivnejše pobratenje evropskih mest in občin se je začelo v obdobju po drugi svetovni vojni.

Občina Kočevje je najdlje pobratena z občino Dolina pri Trstu, sicer pa to prijateljstvo krepi, dograjuje in širi z Igrami prijateljstva, ki jih vsake dve leti prireja druga pobratena občina. Prvič jih je organizirala Občina Kočevje leta 1999, drugič pa leta 2011, ko je na igrah sodelovalo 8 držav – 5 občin in 2 pobrateni mesti.