Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, pri uradu RS za intelektualno lastnino, registriral znamko Kočevsko - Skrivnostni gozd Slovenije, ki je z določbo dne 24.02.2017 prejela svojo registrsko številko in se za nadaljnjih 10 let vpisala v register znamk Republike Slovenije.