Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak se je v novomeškem Razvojno izobraževalnem centru (RIC) danes udeležila odprtja Večgeneracijskega centra Skupaj. Ta bo dejavnosti za izboljšanje socialnega vključevanja in položaja različnih ciljnih ter ranljivih skupin izvajal v osmih občinah jugovzhodne Slovenije. Kopač Mrakova je na novinarski konferenci ob odprtju povedala, da gre za odprtje enega izmed 15 večgeneracijskih centrov po državi. Za celoten projekt bodo odšteli nekaj več kot 8,6 milijona evrov, za posamezni center pa nekaj več kot pol milijona evrov. Z centri želijo povezati več lokalnih skupnosti in različne izvajalce, ki delujejo v lokalnem
okolju ter različne generacije. Poseben poudarek bodo dali delu z ranljivi skupinami in tudi Romi, centri "pa bodo morali izvajati programe za opolnomočenje teh skupin".

Centre bodo povezovali po načelu mreženja, predvsem pa gre za medsebojno povezovanje generacij in lokalne skupnosti ter za omogočanje čim bolj kakovostnega življenja v lokalni skupnosti, je še opozorila ministrica.Po podatkih direktorice novomeškega RIC Marjete Gašperšič gre v Novem mestu za približno 1,25 milijona evrov vreden petletni projekt. Omenjeno ministrstvo in evropski socialni sklad bosta zanj prispevala približno 575.000 evrov, razliko bodo pokrile sodelujoče občine.V mrežo podpornih organizacije je do zdaj vključenih skoraj 40 območnih ustanov, ki sodelujejo pri širjenju informacij o projektu, s svojim znanjem pa bodo obogatile njegovo skupno ponudbo. Omenjeni projekt z dnevnima centroma v Novem mestu in Kočevju vodita novomeški RIC in partnerska Ljudska univerza Kočevje.Sicer pa bo Večgeneracijski center Skupaj predstavljal osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju. Med njegovimi cilji je navedla, da naj bi hkrati postal kraj ohranjanja in širjenja socialne mreže ter zadovoljevanja potreb različnih in ranljivih ciljnih skupin, družin ter posameznikov v vseh življenjskih obdobjih.Njegove dejavnosti so prvenstveno namenjene socialnemu vključevanju, preprečevanju izključenosti in opolnomočenju različnih ciljnih skupin. Letno nameravajo izvesti skoraj 2500 ur neformalnega druženja, enako število ur bodo namenili informiranju uporabnikov. Hkrati letno načrtujejo še 3500 ur vodenih dejavnosti, v skupaj petih letih pa skoraj 18.000 ur brezplačnih dejavnosti. Letno naj bi v te vključili do 1200 ljudi.Novomeški center bo povezal tovrstno delo v občinah Novo mesto, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Sodražica, Straža, Škocjan in Šmarješke Toplice, pri delu z Romi pa je predvideno tudi terensko delo, je še dejala Gašperšičeva.Ministrica.

(Vir spletni članek)