Danes je župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič  z izvajalcem del podjetjem AS primus d.o.o podpisal pogodbo za investicijo "rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje".

Kot je povedala direktorica ZD Kočevje go. Polona Vidič Hudobivnik, je projekt plod dolgoletnega dela vseh članov ekipe, tako s strani investitorja, uporabnika in arhitektov. Načrte za projekt je izdelalo projektantsko podjetje Mašera Mahnič Arhitekti d.o.o.

Investicija bo obsegala izvedbo začasnih prostorov urgence v objektu državnih rezerv za čas trajanja investicije, novogradnjo urgentnega bloka z novo zunanjo ureditvijo in novim parkiriščem za zaposlene (cca. 50 PP) ter novim kanalizacijskim priključkom. Izvedla se bo rekonstrukcijo obstoječe urgence v bivalne prostore dežurnih ekip urgentnega bloka, rekonstrukcija obstoječega zunanjega stopnišča (proti Roški cesti) z vgradnjo dvižne ploščadi za gibalno ovirane osebe, sanirala se bo severna, vzhodna in zahodna vkopana stena obstoječega ZD, delno se bo rekonstruirala notranja kanalizacija, izvedla se bodo investicijsko vzdrževalna dela na celotni površini kletnih prostorov v obstoječem ZD z delno spremembo razporeditve prostorov.

Vrednost navedenih del znaša 1.740.048,28 EUR z DDV in jih bo v celoti krila Občina Kočevje. Dela naj bi se predvidoma začela meseca junija 2017 in se končala do avgusta 2018.

Župan Občine Kočevje je v svojem nagovoru poudaril poseben pomen omenjene investicije za vso lokalno skupnost, saj si pacienti od Kolpe do Barja zaslužijo ustrezno urgentno oskrbo in izrazil željo, da bo Ministrstvo za zdravje tudi finančno podprlo omenjeno investicijo.

Več informacij Zdravstveni dom Kočevje.pdf