Od danes v Kočevju mestni potniški promet

Občina Kočevje je s 3. majem 2017 poskusno uvaja mestni potniški promet. Linija bo poleg naselij Breg in Mestni Log zajela še naselji Mlaka pri Kočevju in Stara Cerkev in ima 20 postajališč. Avtobus bo na primer ustavljal pri železniški postajo, na Trati, v Podjetniškem naselju, pred zdravstvenim domom, Tušem, Petrolom, občinsko stavbo in pred pokopališčem. Na ta način bo občina omogočila prevoz zlasti starejšim, ki so izrazili željo po povezavi med blokovskimi naselji, zdravstvenim domom in trgovskimi centri.

Ena linija bo trajala okrog pol ure, avtobus pa bo vozil vse dni razen nedelj in praznikov. Cena celodnevne vozovnice je en evro, vozovnico pa bo moč kupiti na avtobusu.

Vse avtobusne postaje so označene s talnimi označbami in ustreznimi prometnimi znaki, na katerih je objavljen tudi vozni red in načrt poti.

Hkrati Občina Kočevje uvaja tudi t.i. prevoze na klic. Ti bodo ob torkih možni na relaciji Kočevje-Kočevska Reka, ob sredah na relaciji Kočevje-Koprivnik, ob četrtkih pa na relaciji Kočevje-Dol. Cena prevoza na klic se bo gibala od dveh do petih evrov, odvisno od razdalje. Tako bo na primer za vožnjo do Livolda treba odšteti 2 evra, do Dola pa pet. S tem bodo omogočili dostop do mesta ranljivejšim skupinam, zlasti starejšim, ki so bodisi odvisni od prostega časa svojcev bodisi prijateljev.

Vozni red je objavljen na povezavi http://bit.ly/2pEzHSn.