Natečaj Naj spominek 2017 je ocenjevala komisija v sestavi: predsednica Vesna Malnar Memedović, članice Alenka Rovan, Mateja Dekleva, Živa Ogorelec ter člana Marko Stijepić in Mihael Petrovič ml.

Natečaj Naj spominek je namenjen spominkom, ki predstavljajo prepoznavnost Kočevske kot destinacije, tako na področju naravnih danosti kot tudi kulturne dediščine. Letošnji natečaj je združeval dve pomembni in ciljni temi, ena se je navezovala na tematiko gozda in vode, druga tema pa vsekakor sovpada z vsebino strategije razvoja turizma v Občini Kočevje. Potem ko je zavod postavil krovno zgodbo razvoja turistične destinacije in opredelil neokrnjeno naravo, gozd kot vodilno zgodbo destinacije, so ponudniki in turistični delavci to pozdravili in se pri promociji in razvoju le tega poenotili.

Na javni natečaj Naj spominek je bilo tako oddanih 8 prijav, od tega so bile vse pravočasno prejete in vse so bile popolne.

Po detajlnem pregledu enega izmed spominov je bilo ugotovljeno, da ta vsebuje oznako prijaviteljev, kar je bil razlog, da je komisija ta spominek izložila iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.  

Sicer pa je skupno stališče komisije, da vsak od ocenjenih spominkov vsebuje specifično značilnost, ki ga naredi unikatnega. Spominek, ki bi zasedel prvo mesto, bi moral poleg lastne specifične značilnosti, jasno izražati še turistično-promocijsko noto namenjena širokemu krogu uporabnikov ter biti iz vsebinskih in estetskih razlogov primeren kot darilo za predstavnike delegacij na obisku Občine Kočevje. 

Najvišje ocenjeni spominek je zelo dober spominek, v katerem se izrazito prepletata turistična nota in unikatna specifičnost. Zaradi tega ima spominek manj izrazito protokolarno noto in omejene možnosti uporabe kot protokolarnega darila ter ne dosega pričakovanega standarda za zasedbo prvega mesta.

Glede na navedeno je tako komisija z večino glasov odločila, da 1. mesta in naziva Naj spominek Kočevske za leto 2017 NE PODELI.

Vsekakor pa boste vse spominke našli na prodajnih policah Turistično informacijskih centrov v Hostlu, na Jezeru, prodajalni Turističnega društva in še kje.

Po podelitvi nagrade Naj spominek 2017, se je uradno odprl tudi Hostel Bearlog. Slavnostni prerez traku so skupaj izvedli direktorica Javnega zavoda za turizem in kulturo Vesna Malnar Memedović, podžupan Občine Kočevje Roman Hrovat in direktor Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Velislav Žvipelj.

Od primopredaje ključev, ki je bila v mesecu aprilu do otvoritve hostla Bearlog, je minilo skoraj dva meseca in v tem poskusnem obdobju je v hostlu prenočilo 230 oseb iz 12 različnih držav.