Na diplomskem večeru v Knjižnici Kočevje, 2.3.2017,  je bila predstavljena doktorska disertacija z naslovom Slovenski Nemci v diaspori dr. Anje Moric. Doktorirala je leta 2016 na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani.

Cilj doktorske disertacije je bil raziskati slovenske Nemce v diaspori in ugotoviti, kaj se z njimi dogaja v današnjem času, predvsem z vidika ohranjanja identitete. Nato ugotoviti, ali slovenski Nemci v diaspori imajo željo/interes biti del slovenskega izseljenstva. V tretjem sklopu disertacije se dr. Anja Moric posveča dejstvu, da slovenski Nemci v diaspori s strani Slovencev niso prepoznani kot del slovenskega izseljenstva.

Ozemlje Republike Slovenije je od zmeraj etnično raznoliko. Poleg Slovencev, Italijanov, Madžarov, Srbov in Romov je v Sloveniji skoraj tisoč let bivala številno močna nemška manjšina, ki je danes zgolj fragmentarno prisotna na Kočevskem in Štajerskem. Razlogi za izseljevanje Nemcev z območja Slovenije so bili predvsem politični in gospodarski.

Slovensko pojmovanje nacije je predvsem etno-nacionalistično, tj. osnovano na slovenskem etničnem poreklu in slovenskem jeziku. V skladu s tem pri nas prevladuje mnenje, da so slovenski izseljenci izključno tisti, ki so slovenskega narodnega porekla  in govorijo slovenski jezik. Taka opredelitev izvzema pripadnike drugih etničnih skupin – dela slovenske nacije, če le-to pojmujemo pa državljanskem načelu, ki so emigrirali s slovenskega ozemlja, med njimi tudi Nemce. Ni jasno, kam izseljeni slovenski Nemci sodijo oz. čigavi izseljenci so. Zato posledično tudi življenja slovenski Nemcev v diaspori ni preučeval noben slovenski znanstvenik. Dolga leta pa ni bil pozabljen samo izseljeni del slovenskih Nemcev, pač pa tudi preostanek tistih Nemcev, ki so ostali v Sloveniji. Predvsem zaradi »neprijetne« preteklosti oz. medvojnega sodelovanja slovenskih Nemcev s Hitlerjevim režimom, so le-ti v slovenskem kolektivnem spominu slabo zapisani oz. so bili iz njega malodane »izbrisani«.

Dr. Anja Moric je ugotovila da se izseljeni slovenski Nemci ne identificirajo s slovenstvom. To predvsem temelji na mitu žrtve, ki agresorja vidi izključno v Slovencih. Kot Slovenci se opredeljujejo zgolj Kočevarji, ki živijo v Sloveniji. Zaradi tega je svojo uvodno zastavljeno hipotezo, da so slovenski Nemci bili del slovenske nacije in so zato del slovenskega izseljenstva označila za deloma neustrezno.

Na predstavitvi je sodeloval dr. Primož Južnič, predstojnik oddelka za bibliotekarstvo, knjigarstvo in informacijsko znanost na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Večer je s prijetnimi zvoki kitare popestril učenec Glasbene šole Kočevje Erik Jurkovič.