Danes je v Turističnem kompleksu jezero potekala 2. seja Občinskega sveta mladih.

Iz vseh osnovnih šol in Gimnazije in srednje šole Kočevje se je Občinskega sveta udeležilo 20 mladih svetnikov.

Pred začetkom uradnega dela je župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič mladim predstavil pristojnosti in delovanje »pravega« Občinskega sveta, v katerem sedi 25 demokratično izvoljenih svetnikov.

Dnevni red OS je bil:

  1. Pregled zapisnika 1. seje
  2. Poročilo o realizaciji sklepov 1. seje 31.5.2016
  3. Otroci in načrti za prihodnost
  4. Razno

 

Župan je, na podlagi zapisnika, podal poročilo o realizaciji sklepov 1. seje, ki je potekala 31.5.2017, kjer je bilo podanih šest pobud:

1.Organizacija ločenih plesov za učence in dijake

26.5.2017 bo v KCK organiziran ples

2. Večja prisotnost policije na krajih, kjer se zbirajo mladi

Župan je o tem govoril s komandirjem PP Kočevje, ki je poostrila nadzore.

3. Priprava obvestila o delu preko Študentskega servisa

Občina je v lanskem letu prvič omogočila mnogim dijakom študentsko delo v različnih zavodih. S to dejavnostjo bo nadaljevala tudi v letošnjem letu.

4.Na igrišču Gaj se uredi razsvetljava – urejeno

5. V sodelovanju z Zavodom Kočevsko se poiščejo vsebine za mladostnike

6. Poiščejo se rešitve za umiritev prometa, kjer se zadržujejo mladi – urejeno.

 

V burni razpravi so mladi spraševali o bodočih načrtih občine, o njenih investicijskih projektih, kako poteka graditev železnice ipd.

 

Po več kot dve urni razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:

  1. Za organizacijo plesa 26.5.217 se je sestavil organizacijski odbor.
  2. Ustanovil se je organizacijski odbor, ki se bo sestal z direktorico Zavoda Kočevsko in se pogovoril o dodatnih vseninah za mlade.
  3. Z arhitekti se pripravi predlog za ureditev parka pred Srednjo šolo Kočevje.
  4. $. Na vseh šolah se zbere število učencev, ki se želijo dodatno izobraževati v tujih jezikih.
  5. Župan se je obvezal, da bo govoril z direktorji podjetij v Kočevju z namenom, da mladim omogočijo prakso.