Kočevska je občinski časopis, ki izhaja vsakega 22. dne v mesecu, razen v avgustu. 

Odgovorna urednica časopisa Kočevska je univerzitetna diplomirana novinarka Petra Šolar. Pomočnica urednice in novinarka je Bori Grabrovec Morse, za lektoriranje skrbi Saša Erjavec Kobe, oblikovanje in prelom časopisa za Center za mladinsko kulturo izvaja Marko Vovk, s strani občine pa za vsebine skrbi Katja Godeša, višja svetovalka za odnose z javnostmi, informiranje in protokol.

Vsebina časopisa Kočevska ponuja različna področja od gospodarstva, športa, kulture, novic iz šolskih klopi, zanimivosti, osrednjega intervjuja ter še veliko drugih novic s širšega področja Kočevske.

Časopis Kočevska v elektronski obliki:

Časopis Kočevska št. 1 - junij 2015
Časopis Kočevska št. 2 - julij 2015
Časopis Kočevska št. 3 - september 2015
Časopis Kočevska št.4 - oktober 2015
Časopis Kočevska št.5 - november 2015
Časopis Kočevska št. 6 - december 2015
Časopis Kočevska št. 7 - januar 2016
Časopis Kočevska št. 8 - februar 2016
Časopis Kočevska št.9 - marec 2016
Časopis Kocevska st. 10 - april 2016 1.pdf
Časopis Kocevska st. 11 - maj 2016.pdf
Časopis Kočevska št. 12 - junij 2016.pdf
Časopis Kocevska št. 13 - julij 2016.pdf
Kocevska št.14-september.pdf
Kocevska_st.15 - oktober.pdf
Kocevska_st.16-november.pdf
Kocevska_st.17 -_december_2016.pdf
Kočevska št.18 -  januar 2017.pdf
Kočevska_februar_št.19.pdf
Kočevska št. 20, marec 2017.pdf
Kočevska_st._21,_april_2017.pdf
Kocevska_št.22,_maj_2017.pdf
Kočevska št._23, junij 2017.pdf
Kočevska, št. 24, julij 2017

 

Oglasni prostor in cenik:

Kocevska dimenzije oglasov
Cenik